คลินิกแก้หนี้ 2565 มีที่ไหนบ้าง คลินิกแก้หนี้ คืออะไร คลินิกแก้หนี้ใครผ่านบ้างและมีข้อดีข้อเสียคลินิกแก้หนี้อย่างไรบ้าง

คลีนิกแก้หนี้ 2565 ใครเข้าร่วมโครงการได้บ้าง 

คลินิกแก้หนี้บัตรเครดิต  คือ  โครงการที่จะช่วยประชาชนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตที่โดยปกติ ในแต่ละคนมักจะมีมากกว่า 3 ใบ และสินเชื่อบุคคล ซึ่งจะรวมกันให้เป็นหนี้ก้อนเดียวและลูกหนี้จะผ่อนชำระ ได้โดยไม่ลำบาก ซึ่งหนี้ที่ว่านี้จะเป็นหนี้เสียก็ได้ หรือเป็นหนี้ที่ยังผ่อนอยู่แต่สถานะไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินด่วนออนไลน์กับธนาคาร และการกู้เงินด่วนนอกระบบ เช่นมีการชำระช้าบ้าง มีการทวงถามบ้าง หรือค้างชำระที่ยังไม่เกินระยะ 90 วัน ซึ่งโครงการแก้หนี้จะมีระยะให้และเงื่อนไขการบริการ และมีไปจนถึงคลินิกแก้หนี้นอกระบบ

โครงการคลีนิกแก้หนี้ 2565 ให้บริการลูกค้า 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก จะให้บริการกับลูกหนี้ที่มีรายได้ลดลงจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 การบอกเลิกจ้าง ตกงาน โดยจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ จากคลีนิกแก้หนี้ โดยจะได้รับสิทธิ์การเลื่อนจ่ายค่างวดไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งยังไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย แต่การคิดอัตราดอกเบี้ยก็ยังคงดำเนินอยู่

กลุ่มสอง เป็นลูกหนี้ที่พอจะมีกำลังชำระค่างวดได้ โดยโครงการนี้จะช่วยให้ลูกหนี้ชำระค่างวดได้และยังได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกหนี้ได้มีการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ

  1. ลูหนี้ที่จ่ายค่างวดเฉลี่ยมากกว่า 80% ในระยะ 9 เดือนข้างหน้าจะได้รับการลดดอกเบี้ย 2%
  2. ลูกหนี้จ่ายค่างวดเฉลี่ยร้อยละ 40%-79.99% ในระยะ 9 เดือนข้างหน้าจะได้รับการลดดอกเบี้ย 1%

ยังมีโครงการคลีนิกแก้หนี้ 2565 อีกหลายๆสถาบันการเงินที่พร้อมจะมีมาให้บริการสำหรับลูกหนี้เพื่อต้องการจะรวมหนี้ และยังมีในส่วนของสินเชื่อเพื่อให้บริการปรับโครงสร้างหนี้ของหลายๆธนาคาร เพื่อช่วยลูกหนี้ให้มีสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้น และไม่ทำให้เกิดภาวะหนี้เสียที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีอีกด้วย ทั้งนี้แล้วคลีนิกแก้หนี้ใครผ่านบ้างก็ขึ้นอยู่แต่ละโครงการจะมีเงื่อนไขต่างๆในการพิจารณา ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประวัติทางการเงินของลูกหนี้รายนั้นๆอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการคลีนิกแก้หนี้ 2565

  • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้2565 จะไม่ต้องถูกทวงถามจากเจ้าหนี้ในกรณีที่มีหนี้หลายราย
  • จะสามารถแก้ไขหนี้ได้หลายรายได้ในคราวเดียว และจบที่คลีนิกแกหนี้ได้เลย
  • เพียงแค่ทำสัญญาแก้หนี้เพียงฉบับเดียวก็สามารถจะแก้หนี้ได้ทุกรายที่ค้างหนี้อยู่
  • สามารถจะผ่อนชำระสบายๆ ตามตารางชำระหนี้
  • ผ่อนได้ในระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 4-7% ต่อปี
  • เป็นบทเรียนให้ไม่ก่อหนี้เพิ่ม และไม่ต้องกลับไปพึ่งหนี้นอกระบบ
Posts created 29

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

กลับไปด้านบน