สมัครบัตรคนจนล่าสุดหรือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าวันไหน บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ได้เงินกี่บาท

เปิดรายละเอียดและเงื่อนไขบัตรคนจนล่าสุด 2565  

บัตรคนจน หรือบัตรสวัดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นบัตรที่จะมีประโยชน์กับประชาชนหลายๆครอบครัว ที่มีรายได้น้อย โดยจะได้เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเริ่มแรกรัฐบาลจะช่วยโดยจะมีวงเงินให้ต่อเดือน 200 – 300 บาท โดยพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยต่อปี ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการลงทะเบียนขอบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

เงื่อนไขในการลงทะเบียน บัตรคนจน 

 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลว่างงาน หรือมีรายได้ประจำส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาท
 • เป็นบุคคลที่ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลต่างๆ หรือตราสารหนี้ และถ้าหากมีทรัพย์สินที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องนำมารวมกันทั้งหมดได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • รายได้รวมต่อครัวเรือนจะเป็นตัวประกอบในการพิจาณาขอบัตรคนจนล่าสุดได้
 • ถ้าหากมีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้าหากมี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร บัตรคนจน หรือบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ลงทะเบียน
 • สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
 • ใบมอบอำนาจกรณีที่ผู้ลงเบียนไม่สามารถจะมาได้
 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
 • จะต้องมีใบรับรองแพทย์
 • สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด หรือบัตรคนจน มีโครงการจ่ายเงินเพิ่มเป็นจำนวน 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือเดือน มกราคม มีนาคม 2565 โดยจะให้มีการลงทะเบียนช่วงต้นปี และสวัสดิการต่างๆที่เคยได้จะยังมีเหมือนเดิมและอาจจะมีเพิ่มเติมให้อีก ซึ่งจะมีรายละเอียดแจ้งออกมาอีกครั้ง โดยแต่เดิม สิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับจะมีดังนี้

 1. สามารถจะนำไปใช้ซื้อค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือของใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งก็จะซื้อได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ธงฟ้า ร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐ เช่นพวก ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ ของใช้ที่จำเป็น ต่อชีวิตประจำวัน
 2. สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เช่น เครื่องแบบนักเรียน  เครื่องเขียน แบบเรียนต่างๆที่จำเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียน
 3. สินค้าเพื่อการเกตรกรรมต่างๆ เช่น ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์พืช
 4. ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้ม เดือนละ 45 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน

สำหรับคนที่ต้องการจะลงทะเบียน บัตรคนจน

 1. จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
 2. จะต้องเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้กรอกรายละเอียด ในการเข้าร่วมโครงการ บัตรคนจนล่าสุด ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th
 3. เลือกเมนู เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน
 4. เลือก ดาวน์โหลด
 5. เลือกเมนู แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 6. เลือกเมนู Download ตรงเมนูล่างซ้าย
 7. เมื่อมีการกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปยื่นได้ที่ธนาคารประชาชนโดยมี ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส.
Posts created 29

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

กลับไปด้านบน