เป๋าตังค์ No ratings yet.

เป๋าตังค์
เป๋าตังค์บริการเงินสดฉุกเฉิน 1000-10000 บาท

อายุของผู้กู้ - ไม่เกิน 70 ปี

รายได้ของผู้กู้ - 9,000 บาท

อัตราต่อปี - 36%

ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและการใช้งานเป๋าตังค์   

โครงการคนละครึ่งเฟสสอง ที่ให้ลงทะเบียนวัน 16 ธันวาคม 2565 ที่จะต้องใช้แอพเป๋าตังค์สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์ และแอพถุงเงินสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งสำหรับคนที่ลงทะเบียนในเฟสสองนี้จะได้เงิน 3,500 บาทผ่านแอพเป๋าตังค์ ในส่วนของคนที่ลงทะเบียนผ่านและได้รับสิทธิ์ในรอบแรกไปแล้ว จากเดิมที่ได้รับเงิน 3,000 บาทจะได้เพิ่มอีก 500 บาทเข้าให้โดยอัตฺโนมัติและไม่ต้องลงทะเบียนในรอบสองนี้

โครงการคนละครึ่ง เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือการโหลดแอปเป๋าตังค์ แล้วทำการยืนยันตัวตน สำหรับในบางคนที่การลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถจะนำบัตรประชาชนตัวจริงไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยช่วยจัดการให้ได้ โดยจะโหลดแอปพลิเคชัน เป๋าตังค์ – Paotang  ได้ที่ระบบ Android และ App Store

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2565

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 2. กดปุ่มสีแดงที่มีข้อความระบุว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน
 3. อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งให้กดตกลงยินยอม
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 • ชื่อและนามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
 • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • วันเดือนปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนและเพื่อรับรหัส OTP
 1. กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน
 2. เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS ไม่เกิน 3 วันทำการ

สำหรับการใช้งานเป๋าตังค์นั้น จะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการยืนยันผ่าน SMS ไม่เกิน 14 วัน และใช้ได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในส่วนของคนที่ลงทะเบียนใช้งานคนละครึ่งในรอบแรก ไม่จำเป็นต้องใช้หมด หากยังเหลือสิทธิ์อยู่จะใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 เช่นกัน และจะได้เพิ่มอีก 500 บาทเข้าเป๋าตังค์

วิธีการใช้งานโครงการคนละครึ่งผ่านแอพเป๋าตังค์

โดยคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งจะสามารถใช้ได้ วันละ 150 บาท โดยรัฐบาลจะช่วยอีก 150 บาท ดังนั้นจะต้องมีการเติมเงินเข้าไว้ในแอพเป๋าตังค์ ซึ่งถ้าหากใช้ไม่ครบ 150 บาทในแต่ละวัน จะสามารถเก็บไว้ใช้ในวันอื่นๆได้อีก ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 น.

ข้อห้ามสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง

 1. สำหรับคนที่ได้รับสิทฺธิ์คนละครึ่งแล้วจะต้องใช้งานผ่านแอพเป๋าตังค์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้ได้ หากไม่ใช้ในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ และจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก
 2. ห้ามนำสิทธิ์คนละครึ่งไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล
 3. ห้ามผู้ใช้สิทธิ์ทำการใดๆที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในมาตรการของรัฐ
 4. หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฎิบัติตามกฏเกณฑ์หรือเงื่อนไข จะต้องชดใช้คืนให้แก่รัฐบาลภายใน 7 วัน

Please rate this

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

แอพเงินทันเด้อ
แอพเงินทันเด้อ ต้องการยืมเงิน 500-10000 บาท

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ของผู้กู้ - 7,000 บาท

อัตราต่อปี - 36%

กดเงินไม่ใช้บัตรกสิกร
กดเงินไม่ใช้บัตรกสิกร สะดวก ง่าย รวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

อายุของผู้กู้ - ไม่จำกัดช่วงอายุ

รายได้ของผู้กู้ - ไม่จำกัดจำนวนเงินเดือน

อัตราต่อปี - ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

บัตรเครดิตออมสิน
บัตรเครดิตออมสินวงเงินสูงสุด 30000 บาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

รายได้ของผู้กู้ - 15,000 ขึ้นไป

อัตราต่อปี - 28%

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

กลับไปด้านบน